Izašao katalog Zbirka narodnih nošnji hrvatske dijaspore

Djelomično dvojezični katalog opisuje Zbirku narodnih nošnji hrvatske dijaspore, dakle onih Moravskih Hrvata (Češka Republika), Gradišćanskih Hrvata (Republika Austrija), Podravskih Hrvata (Mađarska), Hrvata Bunjevaca (Republika Srbija/Vojvodina), Hrvata Šokaca (Republika Srbija/Vojvodina, Mađarska, Rumunjska), Karaševskih Hrvata/Karašovani/Karaševci (Rumunjska) i Letničkih Hrvata (Republika Kosovo)