Priznanje HNV-a za društveni rad Mariji Hećimović   

 Priznanje, na prijedlog HKPD-a Matija Gubec iz Tavankuta, dobila je umirovljena djelatnica Hrvatske matice iseljenika, aktivna sudionica u povezivanju Hrvatske sa Suboticom, Tavankutom, Somborom, Monoštorom i Srijemskom Mitrovicom kroz suradnju kulturno-umjetničkih društava, Crkve, škola, pisaca, pjesnika, slamarki, slikara, koja je iznimno skrbila i o studentima iz Vojvodine u Zagrebu