Odlazak fra Emanuela Hoška, stalnoga suradnika ZKVH-a

Crkveni povjesničar Hoško od osnutka je bio stalni suradnik Zavoda te također, od početka realizacije, redoviti suradnik na projektu Leksikon podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca. Njegovom smrću bački Hrvati izgubili su ne samo, zacijelo, najvećeg znalca povijesti franjevačkoga reda u ugarskom Podunavlju, nego i svog velikog prijatelja, poticatelja, privrženika i promotora svojih pionirskih istraživanja povijesti i sadašnjosti Hrvata na lijevoj obali Dunava