500 godina doseljenja Moliških Hrvata

Na svečanosti u Filiču sudjelovala su i ostala hrvatska sela – Mundimitar, Filič, Kruč i Tavela. Organizirala ju je crkva, točnije župa Kruč na čelu sa župnikom Angelom Giorgettom, a posebno za ovaj jubilej oformila se folklorna grupa s momcima iz Filiča i Kruča, a nastupila je i folklorna grupa CroaTarantata. Priređene su i dvije izložbe.