Simpozij u Kugi

Simpozij u organizaciji Hrvatske akademske zajednice u Austriji na temu „Hrvati na Bečkom sveučilištu: 650 plus“, povodom 650. godišnjice osnutka Sveučilišta, održati će se u KUGI u Velikom Borištofu