Hamburg za Vukovar

Cilj akcije koju je organizirala Hrvatska radost e. V., Hrvatska kulturna zajednica Hamburg e.V. (Croatia Hamburg), HKD Napredak Hamburg e. V. i Hrvatska katolička misija Hamburg, za obnovu Vukovarskog vodotornja je ostvaren