Predavanje u Beču

9. lipnja 2017. u 17 sati, Muzej 8. okruga

U sklopu Godine kulture Hrvatska-Austrija 2017. pozivamo na šetnju 8. okrugom s profesionalnim turističkim vodičem i aktivnom članicom Matice hrvatske Anom Stojević