Podravska pisanica u Berlinu

Na darivanju je govorio veleposlanik Ranko Vilović, potom predstavnik Općine Oliver Schruoffeneger, dr. Andreas Knieriem, direktor berlinskog ZOO-a, Zdravko Mihevc, direktor Turističkog saveza Koprivničko-križevačke županije, Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke Županije te Josip Juratović, zastupnik u njemačkom Bundestagu, rodom iz Koprivnice