Sveta Kata u Katolju

Hrvatska samouprava sela Katolja poziva na priredbu povodom Svete Kate, zaštitnice sela. Svečanu sv. misu na hrvatskom jeziku predvodi vlč. Ágoston Darnai a pjeva zbor August Šenoa. U folklornom programu nastupaju KUD Szalanta, grupa iz Birjana, Pjevački zbor August Šenoa. Na balu svira orkestar Poklade

22. Sa(n)jam knjige u Istri

Ovogodišnji program bavi se dvjema velikim temama: središnjom temom Transatlantik kojom Sajam prvi put povezuje dva kontinenta: Europu i Južnu Ameriku i u središte pažnje postavlja suvremenu portugalsku, španjolsku i južnoameričku književnost. Druga velika tema je Ljubljana bere, regionalni program kojim će se predstaviti kulturno-umjetnička scena grada Ljubljane