Prvi put na listi, ali na začelju

Najveće hrvatsko sveučilište smjestilo se između 801. i 980. mjesta (tu su sveučilišta izlistana prema abecednom redu), dok sveučilišta u Rijeci, Splitu i Osijeku ni nema na listi. Ovo je prvi put da se Sveučilište u Zagrebu pojavljuje na listi, no razlog najvjerojatnije leži u činjenici da lista dosad nije ni rangirala više od 800 sveučilišta