Zdravka Bušić postala zamjenica ministra vanjskih poslova

Studirala u Beču i SAD-u, diplomirala političke znanosti i poslijediplomski studij arhivistike i informatike na Cleveland StateUniversity, od 1981. do 1990. radila je kao voditeljica katalogizacije i arhivistica u povijesnom institutu Western Reserve Historical Society u Clevelandu te u sveučilišnim knjižnicama Case Western Reserve University u Clevelandu i Oberlin College u Oberlinu

Mreža hrvatskih žena u HMI

U Hrvatskoj matici iseljenika će se održati prijam za dobitnice nagrada i organizatore. Prijam će pratiti dokumentaristička Izložba Matičinih projekata na panoima, a očekuje se dolazak nekih dobitnica nagrada. U Gornjoj Stubici će se, u organizaciji HMI i Muzeja seljačkih buna, otvoriti „Retrospektiva“, izložba kanadske slikarice hrvatskoga podrijetla Karen Oremuš, također dobitnice priznanja