Izašao Srpsko – hrvatski objasnidbeni rječnik

Autor rječnika, kroatist i jezikoslovac, redoviti je profesor na zagrebačkome Filozofskom fakultetu. Napisao je, uredio i priredio tridesetak knjiga, među njima i niz izdanja objavljenih u nakladi Matice hrvatske i njezinih ogranaka te brojnih znanstveno-stručnih radova o sintaksi, leksikologiji i povijesti hrvatskoga standardnog jezika

Hrvatska večer u Harkanju

U programu sudjeluju: KUD „Crkvari” iz Orahovice, Ženski zbor „August Šenoa” iz Pečuha, KUD „Marica” iz Salante, Ženski zbor „Snaše” iz Pogana, Bunjevačka izvorna kulturna grupa iz Gare, KUD „Ladislav Matušek” iz Kukinja, harkanjski Mali školari, Mješoviti pjevački zbor harkanjskih Hrvata