Deset tribina Zbirke inozemne Croatice

U NSK u Zagrebu održano je deset tribina iz ciklusa vezanih uz hrvatske iseljenike koje je vodila Željka Lovrenčić, voditeljica Zbirke inozemne Croatice. Gostovali su: Drago Šaravanja, Vesna Kukavica, Simona Delić, Marin Sopta, Teodoro Darko Mažuranić, Enerika Bijač, Sanja Vulić, Tomislav Sunić, Đuro Vidmarović i Tuga Tarle 

Komorni zbor Ivan Filipović gostuje u New Yorku

Zbor će u sklopu gostovanja održati tri koncerta od kojih je prvi 26. lipnja u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda gdje će sudjelovati na ceremoniji otvaranja ‘The Rhythms of One World’ International Choral Festivala. Drugi koncert bit će 27. lipnja u NYU Eiser & Lubin Hallu, a treći 29. lipnja u Lincoln Centru na zatvaranju Festivala