Mini Metron za Mladu Tamburicu Uzlop

Mladu Tamburicu Uzlop zapravo čine dvije grupe, prva sa 14 članova (od 9 do 12 godina) i druga od 17 članova (od 13 do 17godina). Dosada su u Uzlopu priredili tri dječja folklorna festivala, a prošle godine su izveli vlastitu dječju kazališnu produkciju »U rukama divljega štakora“. Planiraju i 4. Dječji festival 20. srpnja ove godine

Natjecanje u crtanju u Pečuhu

Na natječaj za djecu koja uče hrvatski jezik, u kategorijama: niži i viši razredi osnovne škole i vrtićku djecu izvan konkurencije, na temu molitve, stiglo je stotinjak radova iz Budimpešte, Mohača, Salante, Pečuha, Kukinja, Pogana, Katolja, Murskog Kerestura i iz Zale

Vazmeni tanac Barana

Društvo velikoborištofske mladeži Barani na Uskrs je pozvalo na tradicionalni vazmeni tanac. Nastupile su tri grupe, i to gradišćanskohrvatska grupa Pinkica, tamburaški sastav Mejaši iz Hrvatske kao i rock grupa S.A.R.S. iz Srbije