Promocija u Kotoru

Knjiga „U potrazi za izgubljenim slikarstvom” zbir je znanstvenih ogleda posvećenih analizi različitih aspekta umjetničkog opusa kotorsko-dubrovačkog umjetnika Lovre Dobričevića (1419.-1478.) te razvoju bokeljskog i dubrovačkog slikarstva u razdoblju njegove aktivne umjetničke prisutnosti na likovnoj sceni

Generalna sjednica ZIGH-a

Za predsjednicu su u Trajštofu potvrdili Zlatku Gieler (73) koja je od 2008. na čelu društva. Težište djelovanja Instituta je istraživanje gradišćanskohrvatske kulture, izdavanje knjiga i normiranje gradišćanskohrvatskoga jezika