Tri nove pjesničke zbirke Drage Štambuka

Zbirke „Nebo u bunaru“ iz 2011., „Coelacanth“ iz 2012. i „Što rade zmajevi“iz 2013. u Društvu hrvatskih književnika u Zagrebu predstavio je pjesnik i diplomat Drago Štambuk. O njegovu bogatom opusu od dvadesetak zbirki poezije govorili su akademici Ante Stamać i Zvonimir Mrkonjić, a tribinu je vodila Lada Žigo