Matica na 3. FEB-u u Dubrovniku

Na FEB-u je sudjelovala i Maja Mozara, voditeljica ureda Hrvatske matice iseljenika Dubrovnik, govoreći o iseljeničkim folklornim skupinama u Dubrovniku u posljednja dva desetljeća. Predavanje je pratila i prezentacija nastupa iseljeničkih folklornih ansambala u Dubrovniku