Položaj Hrvata u općini Bos. Grahovo

U dvorani osnovne škole održan je okrugli stol s temom: “Pogled u prošlost, sadašnjost i budućnost župe (i općine) Bosansko Grahovo”. Obrađene su teme: Povijest Hrvata grahovskog kraja; Aktualna politička situacija i položaj Hrvata u općini Bos. Grahovo; Privredni resursi – mogućnost za razvoj općine Bos. Grahovo i prekogranična suradnja i europski fondovi.

Vedute Hrvatske predstavljene na Europeani

Mali Lošinj, Lokrum, slapovi kod Knina, brodice ispred Maloga Lošinja, Gruž i Bakar te druge vedute Hrvatske objavljene su 11. srpnja u povodu pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji na portalui profilu na društvenoj mreži Pinterest najveće digitalne zbirke europske kulturne baštine Europeane.