ŠTAMBUK 300 (1713-2013)

Udruga Štambuk-Selca, otok Brač, Hrvatska ove godine obilježava tri stoljeća od potpisivanja čuvenog „ugovora slobode“ kojim se potvrđuje dolazak prvoga Štambuka (mistro Antonio Standelpergher detto Stambucco de Andrea della citta da Praga) u Selca na otok Brač.