Hrvatski kalendar 2013.

Izdavačka kuća Croatica poziva vas na narudžbu Hrvatskog kalendara 2013. Hrvatski kalendar u svaki hrvatski dom u Mađarskoj, moto je godišnjaka Hrvata u Mađarskoj s tradicijom izlaženja od sedamdesetak godina