Knjiga o katoličkim laicima u Hrvatskoj na njemačkome jeziku

laiciU izdanju „Fromm Verlaga“ na njemačkom jeziku objavljena je knjiga dr. Adolfa Polegubića „Katholische Laien in Kroatien – Ihre Spiritualität, ihre kirchliche und gesellschaftliche Position und ihre Institutionen“ (Katolički laici u Hrvatskoj – njihova duhovnost, crkvena i društvena pozicija i njihove institucije). Podloga knjige je autorova doktorska disertacija, obranjena 1997. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Beču. Svoja istraživanja na području laikata u Crkvi i društvu u Hrvatskoj autor je nastavio i u kasnijem razdoblju kojih je plod i upravo objavljena knjiga na njemačkom jeziku. 

Knjiga na 267 stranica predstavlja, analizira i kritički vrjednuje povijesni razvoj katoličkog laikata u Hrvatskoj s naglaskom na smjernicama i mogućnostima djelovanja laika u hrvatskoj Crkvi i društvu u budućnosti. Nakon uvodnoga dijela, u kojem autor pojašnjava terminološko određenje pojma „laik“, u drugome poglavlju govori se o počecima Hrvatskoga katoličkog pokreta i njegovu razvoju do 1945. godine. Treće i četvrto poglavlje pod naslovima „Katolički laikat u Hrvatskoj u svjetlu Drugoga vatikanskog sabora“ te „Laici u Crkvi u Hrvatskoj od 1972. do 1988. godine“ svjedoče o živoj praksi organiziranja katoličkog laikata u Hrvatskoj po načelima i smjernicama Drugoga vatikanskog koncila, koja je pod režimom komunističkog sustava pokušala biti potpuno ugušena. „Promjene 1989/90. u društvu i Crkvi u Hrvatskoj“ naslov je petoga poglavlja u kojem autor u svjetlu demokratskih promjena u Hrvatskoj analizira stanje katoličkog laikata, a u šestome poglavlju pod naslovom „Laici u Crkvi i društvu u Hrvatskoj - najnoviji razvojni pravci od 1992.“ daje pregled njegova razvoja nakon 1992. godine. U posljednjem poglavlju Polegubić donosi prognoze o razvoju hrvatskog laikata u budućnosti. Na temelju aktualne situacije laikata u Hrvatskoj te njihova apostolata i angažmana promišlja o mogućnostima ostvarivanja njihova djelovanja u dva pravca: na području Crkve i društva. Sažeci knjige objavljeni su na engleskom i hrvatskom jeziku. Tu je i popis brojne korištene literature, kao i kazalo imena.
„Hvale je vrijedno što se Adolf Polegubić pozabavio temom laika u Crkvi i društvu u Hrvatskoj. On obrađuje prapovijest tih zbivanja od 1900. do Drugoga vatikanskog sabora i svoje razmišljanje usredotočuje na Drugi vatikanski sabor i njegove prokrčiteljske reforme te istražuje kasniji razvoj. Pritom daje obuhvatni povijesno-pastoralni prikaz postojećih laičkih skupina na temelju njihova samopredstavljanja na velikom Zboru vjernika laika u Zagrebu 1992. godine. Služeći se koncilskim tekstovima kao `katalogom za kriterije`, vrednuje i procjenjuje te laičke organizacije. Valja poželjeti da ovaj vrijedan Polegubićev rad posluži kao izazov laicima i njihovom okupljanju u Crkvi u Hrvatskoj“ - (prof. dr. dr. Paul M. Zulehner).
„Knjiga je dio novijih strujanja i preispitivanja uloge laika u Crkvi, a obrađuje laičke pokrete i udruženja u Hrvatskoj vrednujući ih s polazišta Drugoga vatikanskog sabora. Uvjereni smo da će kao takva biti nezaobilazna literatura za proučavanje crkvene povijesti laikata u Hrvatskoj te afirmacija suvremene ekleziologije, napose laikata u hrvatskoj Crkvi i hrvatskom društvu“ - (dr. fra Stipe Nimac).
„Riječ je o djelu koji prvi put u Hrvatskoj sabire građu o laikatu 20. stoljeća. Čitatelju omogućuje da dobije uvid u bogatstvo laičkog pokreta u Hrvatskoj, te dileme, uspone i padove koji su ga u različitim vremenskim periodima pratili “ - (dr. sc. Gordan Črpić).
Dr. Adolf Polegubić rođen je 1962. godine u Šibeniku. Pastoralni je teolog, novinar i pjesnik te glavni urednik mjesečnika hrvatskih katoličkih misija u Njemačkoj „Živa zajednica“ koji objavljuje Hrvatski dušobrižnički ured u Frankfurtu na Majni. Dosad je objavio deset knjiga iz područja pastoralne teologije, novinarstva i književnosti (poezija).

Časopis Matica

 

Hrvatski iseljenički zbornik

 

Kontakt info

  • HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
  • Trg Stjepana Radića 3
  • 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Tel: +385 1 611 51 16
  • Fax: +385 1 611 15 22
  • Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.