13. zbornik Hrvatskoga dušobrižničkoga ureda iz Frankfurta na Majni

Ovih je dana objavljen trinaesti po redu zbornik radova s pastoralnih skupova hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe koji se održavaju u Njemačkoj ili u domovini. U zborniku su objavljena predavanja s pastoralnog  skupa održanog od 26. do 29. rujna 2011. godine u Bad Honnefu u Njemačkoj. Tema skupa bila je „Mediji, Katolička Crkva i globalizacija“.

 

 

Zbornik su uredili dr. Danijel Labaš i dr. Adolf Polegubić. U sklopu teme o ulozi medija u suvremenom društvu i o komunikaciji (u) novim medjima  - Facebook: nova (župna) zajednica održao je dr. Labaš. Dr. Igor Kanižaj je govorio o medijima u Hrvatskoj i u svijetu pod vidom vjerodostojnosti na križu. Mons. Ivan Miklenić je svoje predavanje naslovio „Smisao crkvenih medija: od dosade do evangelizacije“, dok je dr. Adolf Polegubić u svom predavanju pokušao odgovoriti na pitanje, živi li dijaspora samo u „Živoj zajednici?“.
Ako postoji ijedna svjetski važna ustanova, a da za sebe može reći da je doista globalna, onda je to jamačno Katolička crkva. Godišnji pastoralni skup hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe tu je činjenicu još jednom dodatno potvrdio stavljajući u prvi plan, ne samo njezinu globalnu rasprostranjenost i snagu, već daleko više načine na koje Crkva i danas na globalnoj razini prenosi, potvrđuje, svjedoči i ostaje vjerna nalogu što joj ga je dao njezin učitelj i utemeljitelj Isus Krist: „Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju!“ (Mk 16, 15). Da bi mogla pratiti uvijek nove zahtjeve evangelizacije, Crkva se od samih svojih početaka na osobito uspješan način oslanjala na sva komunikacijska sredstva i koristila sve medije: od navještaja primjerom i riječju preko propovijedi i kateheza, pisane riječi i slika pa do današnjeg korištenja novim elektroničkim i digitalnim medijima. Na prošlogodišnjem pastoralnom skupu u Bad Honnefu, zahvaljujući vrsnim predavačima i stručnjacima s medijskoga područja i njihovim izlaganjima koja se mogu pročitati u ovome zborniku, razmišljalo se o činjenici da se upotrebom komunikacijskih sredstava ne želi samo proširiti evanđeoski navještaj, nego da je riječ o dubljoj činjenici koja potvrđuje da o njihovu utjecaju ovisi većim dijelom i sama evangelizacija. Moramo priznati da nije dovoljno samo koristiti tradicionalne i nove medije za širenje kršćanske poruke i crkvenoga nauka, nego samu poruku treba ugraditi u tu „novu kulturu“ koju stvara suvremeno komuniciranje.
Zbornik, kome je predgovor napisao  delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina, spada u znanstveno-stručne knjige čiji će radovi sigurno služiti kao korisna literatura u kritičkom društveno-komunikacijskom i teološko-pastoralnom promišljanju o novim medijima društvene komunikacije i njihovom značenju i funkciji u suvremenom društvu, globalizaciji, a posebice u pastoralu Katoličke crkve, njenoj evangelizaciji, katehezi i religijskom odgoju, istaknuo je u svojoj recenziji prof. dr. Vine Mihaljević.
Prof. dr. Jerko Valković u svojoj je recenziji pak istaknuo kako nova evangelizacija koju zahtijeva taj digitalni prostor poziva na prisutnost u tom „digitalnom kontinentu“. Međutim, da bi se to moglo ostvariti potrebno je prihvatiti izazov pastorala čije bitne karakteristike autor navodi kroz nekoliko točaka: pratiti mlade na digitalnom području što pretpostavlja medijsku kompetenciju; Crkva je pozvana na medijsko obrazovanje; nužnost kritičkog promatranja kako bi se moglo uočiti mogućnosti i opasnosti koje se nude u tim prostorima; prisutnost i uključivanje u pisanje sadržaja s vjerskom tematikom. Važno je imati u vidu da se ne radi samo o određenim aspektima djelovanja već o novom načinu života.
Tekstovi u ovom zborniku žele biti poticaj na što bolje ostvarivanje zajedništva i potpora pastoralnom radu na polju nove evangelizacije.

Tekst: Adolf Polegubić

Časopis Matica

 

Hrvatski iseljenički zbornik

 

Kontakt info

  • HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
  • Trg Stjepana Radića 3
  • 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Tel: +385 1 611 51 16
  • Fax: +385 1 611 15 22
  • Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.