Nova uprava UACRA-e

U Buenos Airesu je 9. lipnja 2012. održana izvanredna skupština Međudruštvenoga odbor hrvatskih udruga i ustanova u Argentini/ Unión de Asociaciones Croatas de la República Argentina UACRA


Skupština je održana u prostorijama Hrvatskog doma - Hrvatskog centra, a nazočili su joj predstavnici sljedećih ustanova i udruga: Ansambl “Jorgovan” (Avellaneda); Hrvatska zadruga Villa Martelli (Buenos Aires); Hrvatsko pripomoćno i kulturno društvo Dock Sud; Hrvatska zajednica Venado Tuerto (Santa Fe); Hrvatska zajednica Chovet (Santa Fe); Hrvatska zajednica Elortondo (Santa Fe); Hrvatska zajednica San Antonio de Areco (Pokrajina Buenos Aires); Hrvatska zajednica Chaco (Pokrajina Chaco); Hrvatska zajednica Arequito (Santa Fe); Hrvatska zajednica Mendoza; Hrvatska udruga “Raíces Istrianas” (Istarski korijeni) (Berisso-La Plata, Pokrajina Buenos Aires); Argentinsko-hrvatska gospodarska komora (Buenos Aires); Hrvatska gospodarska komora (Rosario); Hrvatska udruga Bahía Blanca (Pokrajina Buenos Aires); Hrvatska republikanska zajednica; “Veselo Društvo” (Buenos Aires); Hrvatski dom Comodoro Rivadavia (Pokrajina Chubut); Hrvatsko-argentinsko pripomoćno društvo (Rosario, Santa Fe); “Croacias Totales” radio sat (Buenos Aires); Hrvatski pjevački zbor “Jadran”; Hrvatski radio program “Bar Croata” (Hrvatski bar) (Rosario); Hrvatsko-argentinsko kulturni klub (Buenos Aires); časopis “Studia Croatica”, Hrvatski domobran; Mala škola hrvatskoga jezika; Hrvatska župa Sveti Leopold Mandić (San Justo); Hrvatski svjetski kongres; časopis “El Croata errante” (Lutajuči Hrvat), Hrvatski kulturni centar (Rosario, Santa Fe); Hrvatski karitas “Kardinal Stepinac”, Hrvatsko katoličko središte Sveti Nikola Tavelić i Klapa “BA”.
 
Novoizabranu upravu čine predsjednica Vjera Bulat Petrošić (Hrvatski karitas “Kardinal Stepinac”), dopredsjednici mr. Joza Vrljičak (“Studia Croatica”), dr. Jelena Nadinić (Klapa “Valovi”), Ana María Šonjić (Radio program “Bar Croata” i Hrvatski Kulturni Centar, Rosario). Tajnica Uprave je prof. Veronica Cvitković (Radio program “Croacias Totales”), podtajnica dr. Adriana Ivana Smajić (Hrvatska zajednica Chovet i “Studia Croatica”). Blagajnici su Marija Mandić (Hrvatski Pjevački zbor “Jadran”)i lic. Bogdana Majić (Hrvatsko pripomoćno i kulturno društvo Dock Sud).
 
Odbornici su: dr. Carlos Plančić (Ansambl “Jorgovan”), inž. Tomislav Pavičić (Hrvatsko pripomoćno i Kulturno društvo Dock Sud), Juan-Ivo Farčić (Hrvatska udruga “Raíces Istrianas”), Mateo Kujundžić (Venado Tuerto), lic. Tomislav Frković (Hrvatska zadruga Villa Martelli i Klapa “BA”, Buenos Aires), Cristina Pavičić (Hrvatska udruga Bahía Blanca).
Povjernici su: Mirko Hasenay (Hrvatski domobran) i Gustavo Abdelmalek Luetić (Hrvatska gospodarska komora-Rosario).
 
Po završetku skupštine, nazočni su pohvalili i pozdravili dr. Ivu Vidić i gospođu Mariju Kostelac, bivša predsjednica i tajnica, koje su vodile Međudruštveni odbor proteklih godina.

 

Tekst: Joza Vrljičak

 

Časopis Matica

 

Hrvatski iseljenički zbornik

 

Kontakt info

  • HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
  • Trg Stjepana Radića 3
  • 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Tel: +385 1 611 51 16
  • Fax: +385 1 611 15 22
  • Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.