ISELJENIČKI HORIZONTI

Prikazi i feljtoni

Autorica: Vesna Kukavica
Izdavač: Hrvatska matica iseljenika
Godina izdanja: Zagreb, 2005.
Biblioteka: HRVATI U SVIJETU
Urednica: Željka Lovrenčić
Uvez: broširano
Format: 15x21 cm
Broj stranica: 134
Cijena: 100 kn

ISBN: 953-6525-37-2
Područje: I. Hrvati – Emigranti
Recenzenti:
dr. Ivan Čizmić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
mr. Željko Holjevac, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

O KNJIZI

Knjiga Iseljenički horizonti autorice prof. Vesne Kukavice izišla je sredinom studenog mjeseca 2005. u nakladi Hrvatske matice iseljenika, a svečano je predstavljena 25. svibnja 2006. u HMI. Knjiga je razdijeljena na dva poglavlja: Prikazi i Feljtoni, a donosi ukupno dvadeset i osam tema. Pred nama je tekst zbirke osvrta na pojedina izdanja koja su se pojavila na temu hrvatskoga iseljeništva tijekom proteklih nekoliko godina, kako u sâmom iseljeništvu tako i u domovini.

RECENZIJA

Riječ je o knjizi Iseljenički horizonti koja ima dvojaku težinu: s jedne strane, ona predstavlja javnosti noviju i ne uvijek najbolje poznatu znanstvenu, publicističku i drugu produkciju vezanu uz hrvatsko iseljeništvo, a s druge pak strane ti su komentari toliko sadržajni da pružaju svojevrsni kulturološki presjek kroz prošli i sadašnji trenutak hrvatskoga iseljeništva. Ponajprije oni pokazuju da se na iseljeničkoj problematici na raznim stranama itekako radi, iako se u javnosti često stječe dojam da to i nije baš tako, ali ukazuju i na potrebu da se taj rad ne samo nastavi nego i dodatno multiplicira. Uz sve to ova publikacija neizravno upućuje i na potrebu sustavnijega ubaštinjavanja naslova s iseljeničkom tematikom u korpus hrvatske kulture u cjelini, jer je hrvatskih iseljenika u svijetu toliko da je njihova baština nerazlučiv dio ukupne hrvatske baštine. Isto tako, publikacija je uveliko i na tragu potrebe za što pouzdanijom međusobnom i obostranom komunikacijom onoga što je u javnosti obično naziva domovinskom i iseljenom Hrvatskom.
Budući da je riječ o komentarima različitih tiskovina, sabranima na jednomu mjestu, ova je publikacija izvorno osmišljeno autorsko djelo i kao takvo ne samo koristan vodič zainteresiranom čitateljstvu nego i doprinos poznavanju čega sve u stvari ima o iseljeništvu kao temi, a čega često puta nismo ni svjesni u mjeri u kojoj bi to bilo potrebno. Vrijednost ove publikacije jest i u tome što ona značajno upotpunjuje noviju bibliografiju o hrvatskom iseljeništvu kao nezaobilaznom istraživačkom i općedruštvenom fenomenu. Autorica je do te mjere proniknula u srž problematike kojom je zaokupljena na stranicama svoga djela, u mnoge zamršene odnose i stanja, pojave i procese u pozadini pojedinih naslova, da se nipošto nije zadržala samo na pukom prikazu konzultiranih tiskovina nego je u čitavom nizu slučajeva iznijela vrlo promišljene i više nego poticajne opservacije, nudeći i neka rješenja koja valja primjereno vrednovati. Stoga je tekst Iseljenički horizonti koji je pred nama u mnogim segmentima nezanemariv doprinos, namijenjen stručnjacima, ali i ostalom zainteresiranom čitateljstvu.

mr. Željko Holjevac

SADRŽAJ

Predgovor

Prikazi
Izvorni svjedok hrvatske emigracije
Stoljeće društvenog života naših otočana u New Yorku
Migracije Moliških Hrvata u Zapadnu Australiju
Život u Argentini protkan borbom za Hrvatsku
Hrvatska zajednica u New Yorku
Useljavanje Hrvata u čileansku pokrajinu Tarapacá
Povijest hrvatsko-američkih dodira tijekom pola tisućljeća
Putovi Zlobinjara u obećanu zemlju
Ugledni hrvatski znanstvenici u svijetu
Hrvati na jugu Afrike
Čovjek bez putovnice
Bibliografija Hrvatske revije
Hrvatska baština u bibliografijama
Proza zagrebačkog Amerikanca o Domovinskom ratu
Ljetopis čikaškog Hrvatskog etničkog instituta
Pripovjedač, romanopisac i esejist iz Čilea
Hrvatska korjenika Antona Cetína
S one strane granice
Putopis iz zemlje predaka
Pisci između dviju domovina
Uspješnica novozelandske Hrvatice
Ilegalno preko Alpa u Južnu Ameriku
Odlazak Amelije Batistich
Iseljena Hrvatska

Feljtoni
Pet stoljeća hrvatske knjige u Češkoj
Dodiri svjetova: Hrvatska – Čile
Stoljeće hrvatske periodike u iseljeništvu
Hrvatski studiji u svijetu
Hrvatska akademija Amerike

Literatura

Bilješka o autoru

Iz recenzije: Različiti aspekti iseljeničkog života

Časopis Matica

 

Hrvatski iseljenički zbornik

 

Kontakt info

  • HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
  • Trg Stjepana Radića 3
  • 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Tel: +385 1 611 51 16
  • Fax: +385 1 611 15 22
  • Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.